Na stránce se již intenzivně pracuje!
Vítejte U Ježíška!
Kostel U Ježíška
Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš
zvaný Kostelík U Ježíška
Kostel U Ježíška, jediný toho jména v ČR, byl postaven stavitelem Matějem Kondelem v roce 1746
a rozšířen zvonařskou rodinou Pernerů v roce 1807.
Kostel byl také jejich rodinnou hrobkou.
Na podzim roku 2014 se na Ježíškův kůr vrátily zrestaurované varhany.
Stálou ozdobou je i Lábkův Pošumavský betlém.
Veškeré výtěžky z akcí kostela jsou věnovány na jeho další obnovu.
Program
Datum Akce Čas Další info
14.12.2018 Adventní koncert třídy Ireny Výrutové 17:00 facebook
15.12.2018 Šla žena pro muže 17:00 facebook
16.12.2018 3. Adventní zastavení Souboru písní a tanců Jiskra 17:00 facebook
17.12.2018 Koncert SNM 18:00 facebook
18.12.2018 Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční 18:00 facebook
20.12.2018 Adventní koncert ZŠ Černice 10:00 facebook
20.12.2018 Adventní koncert kytarové třídy Aleny Kozákové - ZUŠ Chválenická 16:30 facebook
22.12.2018 Trio JKL a mladí hosté 17:00 facebook

24.12.2018 Na Ježíška U Ježíška 10:00 facebook
24.12.2018 Předpůlnoční U Ježíška 23:00 facebook
6.1.2019 Tříkrálový pochod k Ježíšku 14:00 facebook
6.1.2019 Živý Betlém U Ježíška 15:00 facebook
6.1.2019 Poutní mše U Ježíška 16:30 facebook
Ježíšek už je také technologicky vyspělý!
Pípněte si na QR kód!

Řekněte si ANO U Ježíška
Kostel U Ježíška na FB
Bohoslužby ECAV v Kostele U Ježíška:
neděle 18:00 - slovenská liturgie • pondělí 18:00 - česká liturgie
Plzeňský sbor Evangelické církve augsburského vyznání v České republice
Sborový farář: Mgr. Tomáš M. Živný (tel.: 739 244 735, e-mail: zivny@luther.cz)
Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech a okolí
Vyčkejte, na stránce se stále pracuje!
Vzhledem k výstavbě webových stránek se případně veškeré podrobnosti dozvíte na kontaktu:
Alena Kozáková • 602 549 220 • alena@kozaci.cz
GPS Loc: 49°44'27.930"N;13°23'6.834"E